baner

Aby zalogować sie do panelu administracyjnego wpisujemy kolejno nazwa domeny/administrator, gdzie nazwa domeny w naszym przypadku to localhost. Jeśli stronę mamy opublikowana w Internecie wpisujemy po prostu tutaj swoją domenę i słowo administrator.
To co widzimy to ekran logowania, potrzebujemy podać nazwę administratora oraz hasło jeśli Państwo korzystacie z mojej paczki użytkownik to Joomla, hasło to joomla321

041ekran logowania
Dane wpisujemy w pola

Panel administracyjny Joomla 3.2

Uwaga! od wydania Joomla 3.2 jest opcja ustalenia dodatkowego klucza, czyli poza tymi dwoma danymi będziemy musieli podać jeszcze trzeci klucz - na razie nie jest on aktywny. {josociallocker}
Okno logowania na zaplecze zawsze uzyskamy po wpisaniu adresu naszej domeny plus ukośnik w prawo i słowo administrator:
mojadomen.pl/administrator
Uwaga! obowiązkowo zmieniamy hasło, login i nazwę administratora, robimy to tak. klikamy użytkownicy i jeszcze raz użytkownicy.
 042uzytkownicy

Klikamy na nazwę Joomla

otwiera się okno

043uzytkownik
 
Wpisujemy tutaj swoją nazwę, wybieramy nazwę swoją użytkownika, podajemy swoje hasło i wpisujemy swój adres mail, i zapisujemy zmiany i zamykamy.
Teraz do panelu administracyjnego będziemy się logować przez użytkownika i hasło jako tutaj podaliśmy.

Panel administracyjny Joomla 3.2 wygląda w następujący sposób:

 044paneladministracyjny
Możemy tutaj wyróżnić 10 obszarów, informacje w nich pokazywane często będą zależne od miejsca, na którym jesteśmy w panelu administracyjnym, o tym gdzie jesteśmy w danym momencie informuje nas pole numer 10.

Najważniejszym obszarem jest pole numer 1 - tutaj jest główne menu naszego systemu. W najnowszej wersji Joomla, przy przewijaniu strony no jest zawsze widoczne i pozostaje w tym samym miejscu.
Uwaga! edytując coś na witrynie np. moduł to menu może być nie aktywne, to znaczy jest widoczne, ale nie możemy na nim kliknąć i wybrać innej funkcji, trzeba zamknąć edycję i dopiero menu będzie aktywne.

Pole 2 to menu pomocnicze, jego zawartość zmienia się w zależności z jakiego narzędzia korzystamy. Może tutaj być menu komponentu, są w tym obszarze umieszczone filtry. Wykonując jakieś szczegółowe operacje często będziemy tutaj sięgać.
Ponad polem dwa będzie się pojawiać przybornik, rysunek poniżej:
045przybornik 

W polu 3 będziemy mogli zobaczyć użytkowników zalogowanych do zaplecza oraz na stronie frontowej.
Pole numer 4 - tutaj będą wyświetlane najpopularniejsze artykuły, poniżej w polu numer pięć ostatnio dodane artykuły.

Pola 3,4,5 i inne można wyłączyć ponieważ są to moduły zaplecza. Proszę też zauważyć, że nazwy tych modułów są po angielsku. Nazwy modułów nie są zawarte w plikach językowych. Jak wyłączyć te moduły pokażę pod koniec tego rozdziału.

Pole numer 6 na lewo w dole, tutaj mamy kolejno, patrząc od lewej, następujące informacje:  Pokaz witrynę - klikając tutaj przejdziemy na witrynę, na prawo są informacje ilu użytkowników jest zalogowanych na zapleczu i ilu na witrynie. Następnie  mamy ikonkę kopertki, po kliknięciu której przejdziemy do wiadomości systemowych, obok jest informacja ile tych wiadomości jest.  Na końcu jest przycisk wylogowania.

Pod przyciskiem numer 7 mamy  możliwość dostosowania swojego konta użytkownika oraz wylogowania się. {/josociallocker}

Pod polem numer 8 jest nazwa witryny, do której jesteśmy zalogowani, to jest ta nazwa, którą nadaliśmy w pierwszym kroku instalacji.

Pole 9 - umieszczona jest informacja o wersji Joomla,
Jest jeszcze pole komunikatu poinstalacyjnego - tutaj pojawią się wiadomości po instalacji Joomla , Uwaga to pole zniknie po przeczytaniu tych wiadomości  i ich odznaczeniu.


Ebook Joomla 3

ebook 2 okladka

Tutaj jest drugie wydanie ebooka o Joomla 3, dopisane jest kilka rozdziałów, jest ponad 270 stron