baner

Warunki świadczenia usługJarosław Kasperek - IDW
logo idw_jpg

Regulamin świadczenia usług sklepu Jarosław Kasperek - IDW

§ 1

Jarosław Kasperek - IDW jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Jarosław Kasperek - IDW prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jarosław Kasperek - IDW z siedzibą w Lublinie przy ulicy Bajkowej 15/15, wpisaną do CEIDIG. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie Jarosław Kasperek - IDW.

(podstawowe dane dotyczące w szczególności firmy, adresu i rodzaju działalności przedsiębiorcy)

§ 2

Sklep Jarosław Kasperek - IDW jest działalnością gospodarczą, za pośrednictwem której zarejestrowani użytkownicy mogą nabywać produkty w sklepie na stronie videoporady.com.pl. 

(określenie rodzaju i zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną)

§ 3

 1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem sklepu zlokalizowanego pod adresem video porady.com.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
 2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

(wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca)

§ 4

 1. Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na stronie sklepu (videoporady.com.pl) i wypełnić wskazany na tej stronie formularz.
 2. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej pozycji w sklepie, wybór liczby egzemplarzy i kliknięcie znaku „kupuję”. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.
 3. Odbiór zamówienia może być dokonany przez wskazanie miejsca i sposobu pobrania zamówionych produktów drogą elektroniczną bez dodatkowej opłaty (pobranie przez FTP, bezpośrednio ze strony lub z innego wskazanego miejsca.
 4. Zamówienie może być także zrealizowane w sposób tradycyjny czyli przez dostarczenie płyty – usługa płatna dodatkowo
 5. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail potwierdzający przyjęcie zamówienia. 

(warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną)

§ 5

 1. Zamawiający - konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
 2. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu,  Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a Jarosław Kasperek - IDW zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie. Zamawiający jest zobowiązany skasować wszelkie kopie zakupionych plików i owiadczyć pisemnie że nie będzie z nich korzystał oraz je skasował.

(warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną; art. 7 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności wyrządzonej przez produkt niebezpieczny)

§ 6

 1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.
 2. Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek zamawiającego, który pokrywa związane z tym koszty.
 3. Zamawiający zobowiązuje nie korzystać z zamówionych produktów postaci elektronicznej. Korzystanie z odesłanych produktów jest łamaniem prawa będzie ścigane na mocy ustawy o prawie autorskim.
 4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, Jarosław Kasperek - IDW  zareklamowany towar odsyła na własny koszt.
 5. W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, Jarosław Kasperek - IDW informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłek ponosi Jarosław Kasperek - IDW

Informacja
Kontakt

Ebook Joomla 3

ebook 2 okladka

Tutaj jest drugie wydanie ebooka o Joomla 3, dopisane jest kilka rozdziałów, jest ponad 270 stron